Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kamil Kılıç

Hizmetler
›  Muhasebe organizasyonunun kurulması yönetimi ve denetimi

›
 Finansman politikalarının geliştirilmesi, yönetilmesi,
   stratejilerin belirlenmesi, mali konularda raporların
   oluşturulması ve sunulması

›
 İnsan Kaynakları birimi oluşturulması ve kontrolü.

›
 Müşterilerle işbirliği ve zamanında geri bildirim

›
 Teknolojik çözümlerin kullanılması.

›
 İşletme risklerinin belirlenmesi ve önlemlerin alınmasına
   yardımcı olunması.

›
 Sektör odaklı hizmet ekibi.

›
 Deneyimli ve sürekli eleman sağlanması.DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İhtiyaç duymaları halinde yıl boyunca müşterilerimizi yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirmenin yanı sıra müşterilerimizin faaliyetlerini vergisel yönden en etkin biçimde yapılandırabilmeleri ve doğru vergi stratejilerine sahip olabilmeleri için önerilerde bulunulması.

Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Vergi Anlaşmaları, Damga Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Emlak Vergisi, Teşvik Mevzuatı, Ticaret Hukuku, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı, diğer Mali Kanun ve Yönetmelikler ile mevzuatla ilgili müşavirlik hizmetleri, görüş bildirilmesi, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önerilerde bulunulması.

© Copyright 2011 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir KAMİL KILIÇ                                                                                ANA SAYFA   /   HAKKIMDA   /   HİZMETLER   /   MESLEKİ YAYINLAR   /   İLETİŞİM